Pediatria pre prax 6/2015

Obsedantně-kompulzivní porucha v dětství

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Článek shrnuje současné poznatky o obsedantně-kompulzivní poruše (OCD). Základní příznaky jsou obsese a kompulze, často jsoui další přidružené příznaky. OCD typicky začíná v rané dospělosti, ale až pětina pacientů má příznaky před pubertou. V dětství se porucha vyskytuje častěji u chlapců a také má lepší prognózu než u dospělých. Je znám podíl orbitofrontálního a ventrálního cingulárního kortexu a bazálních ganglií v patofyziologii OCD. Jeden podtyp OCD může souviset s infekcí streptokoky skupiny A. Léčba je založena na farmakoterapii a kognitivně behaviorální terapii. Z léků se používají inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SRI).

Kľúčové slová: obsedantně-kompulzivní porucha, diagnostika OCD, léčba OCD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obsessive-compulsive disorder in childhood

The article summarizes current knowledge on obsessive-compulsive disorder (OCD). The core symptoms are obsessions and compulsions, often accompanied by associated symptoms. The age of onset of OCD is typically the early adulthood, up to one fifth of patients however are symptomatic before puberty. The disorder is more frequent in boys in childhood and has a better outcome than in adults. It has been found a significant role of the orbitofrontal and anterior cingulate cortex and the basal ganglia in the pathophysiology of OCD. One subtype may be associated with the group A streptococcal infections. The treatment is based on pharmacotherapy and cognitive- behavioral therapy. The drugs used are serotonin reuptake inhibitors (SRI).

Keywords: obsessive-compulsive disorder, diagnosis of OCD, treatment of OCD.