Pediatria pre prax S1/2007

OBÉZNE DIEŤA V AMBULANCII LEKÁRA PRE DETI A DORAST

MUDr. Anna Hlavatá

Článok hodnotí skúsenosti s diagnostikou a liečbou detskej obezity. Upozorňuje na špecifiká v jej posudzovaní i terapii v tomto období rastu a vývoja organizmu. Vzhľadom na obtiažnosť liečby obezity poukazuje na nezastupiteľnú úlohu lekárov prvého kontaktu a rodiny v terapeutickom procese, pričom odporúča praktický postup pre ich efektívnu spoluprácu s detskou obezitologickou ambulanciou.

Kľúčové slová: obezita, detský vek, životný štýl, somatometria, rizikové faktory, terapia obezity u detí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OBESE CHILD IN A PEDIATRIC CLINIC

The recent paper reflects the experience with managing children and adolescents with overweight and obesity. Specific attention is pointed to age related-specifics of this condition. Because of the difficulties in treating obesity in children and adolescents, underscores the basic role of primary care pediatricians and their communication with the affected family. Also, a more intense collaboration with specialized pediatric obesitology clinics is suggested.

Keywords: obesity, childhood, adolescents, lifestyle, somatometry, therapy.