Pediatria pre prax S1/2010

Nozokomiálna rotavírusová infekcia na novorodeneckom oddelení

MUDr. Pavol Šimurka

V kazuistike je popísaný priebeh nozokomiálnej epidémie rotavírusovej infekcie (RVI) na neonatologickom pracovisku, ktoré je súčasťou detského oddelenia, v regióne s výrazným zastúpením sociálne slabšieho obyvateľstva, tiež rómskych osád. V 4-mesačnom období z 308 narodených detí malo 58 (19 %) potvrdenú nozokomiálnu rotavírusovú nákazu. Klinicky stredne závažný až závažný priebeh infekcie malo 2/3 chorých detí. Na detské oddelenie bolo v tomto čase prijatých 11 novorodencov s RVI, ktorí boli predtým bez príznakov prepustení z novorodeneckého oddelenia a do 3 dní sa u nich začali príznaky RVI. Klinický stav u všetkých bol závažný.

Kľúčové slová: rotavírusová infekcia, nozokomiálna nákaza, novorodenec.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nosocomial rotavirus infection on neonatal ward

This case report describes course of nosocomial epidemic rotavirus infection (RVI) on neonatologic part of paediatric department, in the region with high proportional representation social weak population, also gipsy settlements. In 4-month period of time 58 (19 %) from total of 308 newborns had confirmed nosocomial rotavirus infecion, 2/3 of them were serious cases. There were 11 newborns admitted on the paediatric ward with the diagnose of RVI at the time beeing. They were discharged from neonatologic ward with no problems and until 3 days after that occured symptoms of RVI. Clinical status all of them was severe.

Keywords: rotaviral infection, nosocomial infection, newborn.