Pediatria pre prax 6/2014

Novorozenecká polycytemie

MUDr. Jiří Havránek

Polycytemie u novorozenců je definována jako centrální venózní hematokrit > 65 %. Ačkoli incidence, patofyziologie a klinické projevy jsou dobře známy, management léčby zůstává kontroverzní. Nejvíce otázek se týká indikace PET (parciální exsanguinační transfuze).

Kľúčové slová: polycytemie, hematokrit, PET.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Polycythemia of the newborn

Polycythemia of the newborn is defined as a central venous hematocrit > 65%. Although the incidence, pathophysiology and clinical manifestation are well known, the management of polycythemia is still controversial. PET (partial exsanguination transfusion) is the most questionable item.

Keywords: polycythemia, hematocrit, PET.