Pediatria pre prax 2/2013

Novinky v resuscitaci novorozence

MUDr. Karel Liška

V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005–2010. Doporučení jsou určena pro resuscitaci novorozence po porodu (přechod z intrauterinního do extrauterinního prostředí), ale lze je použít i pro novorozence, kteří vyžadují resuscitaci v prvních týdnech života. Hlavní změny se týkají použití kyslíku při resuscitaci donošených novorozenců, zavedení řízené hypotermie a stabilizace nedonošených novorozenců na porodním sále.

Kľúčové slová: resuscitace, ventilace, kyslík, teplota.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New guidelines in the newborn resuscitation

The following article offers an overall summary of neonatal resuscitation guidelines focusing on the changes made between the years 2005–2010. These recommendations are to be used for the resuscitation of newly born infants undergoing transition from intrauterine to extrauterine life, but they can also be applied for the resuscitation of neonates during their first weeks of life. The primary changes regard the use of oxygen during resuscitation of term infants, introduction of controlled hypothermia and the stabilization of preterm infants in the delivery room.

Keywords: resuscitation, ventilation, oxygen, temperature.