Pediatria pre prax S1/2012

Novinky v očkování proti meningokokům

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

V září 2010 začala být v České republice dostupná konjugovaná meningokoková tetravakcína A, C, Y, W135, která byla v Evropě registrována v dubnu 2010 k použití od 11 let věku. Na konci roku 2010 byla v USA rozšířena registrace této tetravakcíny k použití od 2 let věku a toto rozšíření je v Evropě očekáváno v druhé polovině roku 2011. Vzhledem k tomu, že séroskupina Y působí v České republice invazivní meningokokové onemocnění s vysokou smrtností zejména u adolescentních chlapců, je zařazení složky Y do vakcíny pro Českou republiku velmi vhodné. Složky A, C a W135 jsou vhodné pro cestovatele do zahraničí. Aktuální doporučení NRL: v dětském věku (2–6 roků) provést základní vakcinaci a v pre-adolescentním věku (11–14 roků) revakcinaci konjugovanou meningokokovou tetravakcínou A, C, Y, W135 k získání robusní a dlouhodobé antimeningokokové imunity.

Kľúčové slová: invazivní meningokokové onemocnění, vakcíny proti meningokokům, vakcinační strategie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advances in meningococcal vaccination

In September 2010, a tetravalent meningococcal A, C, Y, W135 conjugated vaccine became available in the Czech Republic which had been registered in Europe in April 2010 for use in children aged 11 years and older. In late 2010, the registration of this vaccine was expanded in the United States for use in children aged two years and older and this expansion is expected in Europe in the second half of 2011. Given that, in the Czech Republic, serogroup Y causes invasive meningococcal disease with a high lethality rate particularly in adolescent boys, the inclusion of the Y component in the vaccine is very appropriate for the Czech Republic. The A, C and W135 components are suitable for those travelling abroad. Current recommendations of the National Reference Laboratory: to perform primary vaccination at child age (2–6 years old) and to carry out revaccination with the tetravalent meningococcal A, C, Y, W135 conjugated vaccine in pre-adolescent age (11–14 years old) in order to obtain a robust and long-term antimeningococcal immunity.

Keywords: invasive meningococcal disease, meningococcal vaccine, vaccination strategy.