Pediatria pre prax 5/2007

NOVINKY V OČKOVÁNÍ PROTI HPV

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Imunizace proti lidským papillomavirům je prvním očkováním proti nádorovému onemocnění – karcinomu děložního hrdla. V České republice je již registrována vakcína Silgard, účinná i proti genitálním bradavicím vyvolaným lidskými papillomaviry typu 6, 11. Od září 2007 je registrována i konkurenční vakcína Cervarix. Obě vakcíny prokazují svoji prakticky 100% účinnost na základě řady studií a pokrývají více než 70% karcinomů děložního hrdla. V kombinaci se screeningem dává vakcinace předpoklad účinné kontroly tohoto závažného karcinomu celosvětově. Vakcína je doporučována pro plošnou aplikaci u dívek ve věku 12 let a selektivní vakcinaci žen do 26 let věku. Imunizace chlapců je z ekonomických důvodů zatím diskutabilní.

Kľúčové slová: HPV, vakcíny, cervikální karcinom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEWS IN IMMUNIZATION AGAINST HVP

Immunization against human papillomaviruses is the first vaccination against neoplasma – cervical carcinoma. Vaccine Silgard effective even against genital warts cased by human papillomaviruses typ 6 and 11 has been already registered in the Czech Republic. Competitor´s vaccine Cervarix is registered since September 2007, too. Both vaccines prove their practically 100 % efficacy based on numerous studies and cover more than 70 % of carcinomas of the cervix. Combined with screening vaccination gives assumption of this serious carcinoma effective control worldwide. Vaccine is recommended for the mass immunization in girls aged 12 years and selective immunization of women under 26 years. Boys´ immunization is due to economic reason under discussion up to now.

Keywords: HPV, vaccines, cervical carcinoma.