Pediatria pre prax 4/2009

Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január – jún 2009)

MUDr. Adam Hochel

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo vo Vestníku MZ SR v mesiacoch január až jún 2009 v zmysle Koncepcie tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov viaceré nové usmernenia: organickej klinickej výživy; o diagnostike a liečbe idiopatickej nekrózy proximálnej epifýzy stehnovej kosti u detí; pre riešenie inkontinencie moču; na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami; o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore; o objektivizovaní aktivity a poškodenia kĺbovej funkcie u pacientov s reumatoidnou artritídou a k používaniu obmedzovacích prostriedkov u pacientov v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť