Pediatria pre prax 2/2010

Nové trendy v péči o dětskou pokožku

MUDr. Kateřina Macháčková

Specifika fyziologie a anatomie novorozenecké a dětské kůže vyžadují důslednou znalost farmakokinetiky dermatologických extern. Ideální lék by měl být rychle účinný, bezpečný, v kosmeticky přijatelné galenické formě. Článek pojednává o možnostech lokální léčby v dětském věku, upozorňuje na rizika, která ji provázejí, a nabízí bezpečné alternativy jak hromadně vyráběných preparátů, tak magistraliter přípravků.

Kľúčové slová: fyziologie, anatomie dětské kůže, externum, magistraliter, toxicita, nystatin, bezpečnost lokální léčby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in paediatric skin care

The specific features of physiology and anatomy of neonatal and paediatric skin require a thorough knowledge of pharmacokinetics of dermatological external drugs. An ideal drug should be rapid-acting, safe, and in a cosmetically acceptable galenic form. The article deals with the options of local treatment in paediatric age, highlights the treatment-associated risks, and offers safe alternatives of both proprietary medicinal products and extemporaneous preparations.

Keywords: paediatric skin physiology – anatomy, external drug, extemporaneous, toxicity, nystatin, safety of local treatment.