Pediatria pre prax 3/2006

Nová doporučení pro neodkladnou a rozšířenou resuscitaci u dětí 2005

MUDr. Jan Pajerek

Autor předkládá některé významné informace z nových doporučení pro neodkladnou a rozšířenou resuscitaci 2005.

Kľúčové slová: neodkladná resuscitace, rozšířená resuscitace, automatická externí defibrilace – AED.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť