Pediatria pre prax 4/2013

Neurologické ochorenie so psychiatrickou symptomatológiou. Kazuistika autoimúnnej anti-NMDAR encefalitídy

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Miriam Kolníková, MUDr. Darina Buzássyová, MUDr. Katarína Balažovjechová, MUDr. Rudolf Riedel, PhD.

Autori referujú kazuistiku 13-ročného chlapca, u ktorého sa po troch dňoch nevoľnosti a vracania liečeného metoklopramidom objavila dezorientovanosť, agitovanosť a výrazná verbálna a brachiálna agresivita. Negatívny nález v MRI, pomalá aktivita v EEG a lymfocytárna pleiocytóza v likvore svedčili o zápalovom ochorení mozgu, encefalitíde. Etiologické agens sa nepodarilo zistiť. Liečba kortikoidmi, herpesínom a antipsychotikami bola bez efektu. Pretrvávala agresivita, zmätenosť, halucinácie, dystónie v tvári a na horných končatinách a generalizované epileptické záchvaty. Pozitivita protilátok proti NMDA receptorom v sére špecifikovala ochorenie ako autoimúnnu (limbickú) encefalitídu s protilátkami proti NMDA receptorom. Po intenzívnej eliminačnej liečbe opakovanou plazmaferézou, kortikoidmi a IVIG sa stav v priebehu dvoch mesiacov upravil ad integrum.

Kľúčové slová: akútna psychóza, autoimúnna encefalitída, protilátky proti NMDA receptorom, plazmaferéza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť