Pediatria pre prax 5/2013

Nervosvalová onemocnění v dětském věku

MUDr. Dana Šišková

Článek přibližuje problematiku nervosvalových onemocnění dětského věku, poruch některé ze struktur tzv. periferního nervového systému (PNS), nebo jinak řečeno motorické jednotky. Ta začíná motoneuronem v předních rozích míšních, pokračuje axonem a přes nervosvalovou ploténku má spojení s buňkou kosterního svalu. Součástí periferního nervového systému jsou i nervová vlákna senzitivní a autonomní. Na všech těchto úrovních může dojít k lézi, buď vrozené, na genetickém podkladě (což ale neznamená, že se projeví hned při narození), a dále z mnoha dalších příčin – ischemie, zánět, úraz, toxické působení a podobně. Včasná a správná diagnóza je nezbytná ke stanovení léčebné strategie, a tam, kde je to možné, kauzální léčby, případně ke genetické konzultaci u hereditárních nemocí.

Kľúčové slová: nervosvalová onemocnění, spinální muskulární atrofie, neuropatie, myastenie, svalová dystrofie, myopatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuromuscular diseases in childhood

The article deals with neuromuscular diseases in childhood, i.e. disorders of some of the structures of the peripheral nervous system (PNS) or, in other words, of the motor unit. This starts with the motor neuron in the anterior horns of the spinal cord, continues with an axon, and synapses with a skeletal muscle cell at the motor end-plate. Sensory and autonomic nerve fibres are also a part of the peripheral nervous system. At all these levels, a lesion can develop that can be either congenital or of a genetic nature (which does not mean, however, that it will be manifested immediately at birth) as well as due to numerous other causes, including ischaemia, inflammation, trauma, toxic effects, and others. A timely and correct diagnosis is necessary to determine the therapeutic strategy and, whenever possible, causal treatment as well as genetic counselling in the case of hereditary diseases.

Keywords: neuromuscular diseases, spinal muscular atrophy, neuropathy, myasthenia, muscular dystrophy, myopathy.