Pediatria pre prax 4/2013

Neprospívání a recidivující hyponatremie u kojence

MUDr. Jan Pajerek, MUDr. Lucie Štíchová

Autoři v článku uvádějí dvě kazuistiky neprospívajících kojenců s hyponatremií způsobenou pseudohypoaldosteronizmem různého typu.

Kľúčové slová: neprospívání, kojenec, hyponatremie, pseudohypoaldosteronizmus.

stiahnuť celý článok v pdf

Failure to thrive and repeated hyponatremia in an infant

Authors present two case reports of hyponatremia in infants that faile to thrive, caused by different types of pseudohypoaldosteronism.

Keywords: failure to thrive, infant, hyponatremia, pseudohypoaldosteronism.