Pediatria pre prax 5/2015

Nemoc z nachlazení (Common cold) – co řekneme rodičům

doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Článek se zabývá common cold, nemocí z nachlazení, u dětí co se týče epidemiologie, léčby doma a současných postojů k léčbě. Protože většinou lze common cold léčit doma, mohou data v článku pomoci praktickému lékaři pro děti a dorost při vzdělávání rodičů.

Kľúčové slová: common cold u dětí, léčba, léčba doma.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Common cold – what we should say to parents

The article deals with the common cold, colds in children in terms of epidemiology, treatment at home and current attitudes to treatment. Because most of the common cold can be treated at home data in the article may help the practitioner for children in the education of parents.

Keywords: common cold in children, therapy, treatment at home.