Pediatria pre prax 4/2006

Některé aspekty v diagnostice a léčbě akutní pyelonefritidy

MUDr. Jiří Havránek

Infekce močových cest u malých dětí nabádá k bedlivé pozornosti pro možnost trvalého renálního poškození. Zásadní pro diagnostiku akutní pyelonefritidy u kojenců a batolat je odběr moče suprapubickou punkcí nebo katetrizací močového měchýře. Diagnóza infekce močových cest nemůže být založena na kultivaci moče ze sběrného sáčku. Strategie antibiotické léčby závisí na osobní anamnéze, průběhu nynějšího onemocnění, klinickém nálezu, laboratorních výsledcích a v neposlední řadě na schopnosti dětí perorálně přijímat.

Kľúčové slová: infekce močových cest (IMC), suprapubická punkce (SP), katetrizace močového měchýře (KMM), vzorek středního proudu moče, antibiotická léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SOME ASPECTS IN DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF ACUTE PYELONEPHRITIS

Urinary tract infection in infants admonish to close attention for the opportunity of permanent kidney damage. Essential for diagnosis of acute pyelonephritis in sucklings and toddlers is a urine specimen obtained by suprapubic aspiration or transurethral bladder catheterization. The diagnosis of urinary tract infection cannot be etablished by a culture of urine collected in a bag. The strategies for the antibiotic treatment depend on private history, course of current disorder, clinician’s assesment of the illness, laboratory findings and last but not least on children’s ability to peroral intake.

Keywords: urinary tract infection (UTI), suprapubic aspiration (SPA), catheterization of the urinary bladder (CUB), midstream clean-catch urine sample, antibiotic therapy.