Pediatria pre prax 2/2007

NEJČASTĚJŠÍ KLINICKÉ MANIFESTACE VIROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V OROFACIÁLNÍ OBLASTI U DĚTÍ

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.

Onemocnění dýchacích cest patří k nejčastějším a nejběžnějším lidským onemocněním. Ve většině případů se jedná o nezávažné průběhy zánětů horních cest dýchacích, většinou virové nebo bakteriální etiologie. V těchto případech si s infekcí poradí imunitní systém sám a velkou část těchto onemocnění s lehkým průběhem zvládneme pouze symptomatickou léčbou. Na významu tato onemocnění získávají, pokud je jejich průběh závažnější nebo pokud tato onemocnění bývají častější, opakovaná. V těchto případech je nutné provést řadu základních i speciálních vyšetření a na jejich základě potom zahájit odpovídající terapii.

Kľúčové slová: respirační viry, enteroviry, herpetické viry.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE MOST FREQUENT CLINICAL MANIFESTATIONS OF VIRAL DISEASES IN OROFACIAL AREA IN CHILDREN

Respiratory diseases belong to the most frequent and common human diseases. Mostly they have a benign course with prevailing upper respiratory tract inflammations usually of viral or bacterial etiology. In these cases the patient’s immune system can defeat the infection alone and symptomatic treatment is sufficient for most of these cases with mild course. The importance of these diseases increases in cases with more serious course or if the occurrence is more frequent, recurrent. It is necessary to perform basic and special examinations followed by appropriate treatment.

Keywords: respiratory viruses, enteroviruses, herpetic viruses.