Pediatria pre prax 6/2014

Nedoslýchavé dítě v ordinaci pediatra – pohled foniatra

MUDr. Petr Myška

Včasná diagnóza sluchové vady má rozhodující význam pro vývoj dítěte. Proto je velmi důležité, aby pediatr u všech novorozenců, u kterých zjistí v anamnéze možná rizika z hlediska postižení sluchu nebo je upozorněn rodiči na možnou vadu sluchu, provedl vyšetření sluchovou zkouškou a její výsledek doplnil o další vyšetření na specializovaném pracovišti. Diagnóza vrozené vady sluchu nebo získané vady sluchu po porodu a následné zajištění sluchadly by měly být provedeny nejpozději do 1. roku věku dítěte.

Kľúčové slová: sluchová zkouška, transientně evokované otoakustické emise, kmenové evokované sluchové potenciály, ustálené evokované potenciály, audiometrické vyšetření, sluchadla, kochleární implantace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hearing-impaired child at the pediatrician office from a phoniatrician‘s point of view

Early diagnosis of hearing impairment is of crucial importance in a child’s life. For this reason, a pediatrician should perform a hearing exam, along with other necessary specialised tests, immediately after he/she had identified risks of hearing impairment in the newborn‘s anamnesis or had ben warned by the parents about a possible problem. Both the diagnosis of congenital or acquired hearing impairment after birth, and the installment of hearing aids, should take place by the end of the first year in a child’s life at the latest.

Keywords: earing exam, transiently evoked otoacoustic emmisions, brainstem evoked response audiometry, steady state evoked potentials, audiometry examination, hearing aids, cochlear implantation.