Pediatria pre prax 2/2017

Nebezpečný rodič

MUDr. Kristýna Juráková

Úrazy jako dětští lékaři vídáme denně, dalo by se říct, že k dětství patří. Mnohé z nich jsou naštěstí jen drobné a brzy na ně zapomene dítě i lékař. Jsou však i takové, které zanechají stopu na celý život, pokud jen tu paměťovou, je to ta lepší varianta. Tři úrazy, které si na našem oddělení budeme pamatovat jistě dlouho, vám chci nabídnout v následujícím krátkém sdělení.

Kľúčové slová: dětské úrazy, otrava, kuriozity z praxe

stiahnuť celý článok v pdf

A dangerous parent

Injuries are encountered by paediatricians on a daily basis, so one could say they belong to childhood. Fortunately, a lot of them are only minor and soon forgotten by the child as well as the physician. However, there are also ones that leave a trace for a lifetime; as long as it is a trace in the memory only, it is the better option. Three injuries that will certainly be remembered at our department for a long time are presented in this article.

Keywords: child injuries, poisoning, anecdotes from the practice