Pediatria pre prax 2/2013

Následná ambulantní fyzioterapie nezralých dětí

PaedDr. Irena Zounková, Ph.D., doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

Fyzioterapie nedonošených novorozenců je v dnešní době nedílnou součástí komplexní léčby. Je indikována a aplikována už v době pobytu nezralého dítěte na jednotce intenzivní péče. Včasnost zahájení fyzioterapie a její pravidelné dávkování po určitou potřebnou dobu má rozhodující vliv pro další příznivý vývoj nedonošence. Článek informuje o současných fyzioterapeutických postupech, jejich provádění, dávkování, indikacích, o spolupráci s dalšími zdravotnickými odborníky a rodinou dítěte.

Kľúčové slová: postura, pohyb, fyzioterapie/respirační fyzioterapie, Vojtova metoda, Bobath koncept, kontaktní dýchání, respirační handling.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Follow ambulatory physiotherapy for infants with premature history

Physiotherapy premature neonates is nowadays an integral part of comprehensive treatment. It is indicated and applied it at the time of stay immature child in intensive care units. Timeliness start its regular physiotherapy and dosage needed for a certain period of time has a decisive influence for the further positive development of child born preterm. The article informs about current physiotherapy practices for its implementation, dosage, indications, cooperation with other health professionals and the child´s family.

Keywords: posture, move, physiotherapy/respiratory physiotherapy, Vojta´s method, Bobath koncept, handling, contact breathing, respiratory handling.