Pediatria pre prax 6/2015

Náhle stavy v detskej onkológii

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Pred 50 rokmi bolo možné vyliečiť len tie deti s rakovinou, ktorých ochorenie bolo možné chirurgicky odstrániť. V súčasnosti možno vyliečiť 2/3 detí s rakovinou. Prognóza detských pacientov sa dramaticky zlepšila aj vďaka pokrokom v podpornej liečbe. Cieľom tohto článku je opísať najčastejšie úvodné náhle stavy v detskej onkológii a priblížiť princípy ich prevencie a liečby. Teoretický opis iniciálnych náhlych stavov je doplnený praktickými ukážkami kazuistík našich pacientov aktuálne liečených a dispenzarizovaných na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave.

Kľúčové slová: náhle stavy, detská onkológia, podporná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Emergencies in pediatric oncology

Fifty years ago only children with a „surgically curable“ cancer would have survive their disease. Now, over two-thirds of all children in high-income countries are expected to become long term survivors. The prognosis has also changed dramatically with the recent advance in supportive care. The aim of this article is to describe principles of prevention and treatment of the most common initial emergencies in pediatric oncology. Theoretical description is supplement with case reports of our patients currently treated and followed up at the Department of Paediatric Haematology and Oncology in Bratislava.

Keywords: emergencies, pediatric oncology, supportive treatment.