Pediatria pre prax 2/2017

Nádory centrálneho nervového systému u detí

MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Kristína Husáková, doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Nádory centrálneho nervového systému predstavujú najčastejšiu skupinu solídnych nádorov u detí a sú druhým najčastejším onkologickým ochorením v detskej populácii. Tvoria približne 20 – 25 % všetkých malignít, s najvyššou mortalitou v detskej onkológii. Ide o veľmi heterogénnu skupinu ochorení, čo sa týka lokalizácie, histológie, biologického správania aj klinického priebehu. Liečba nádorov CNS je typickým príkladom multiodborového prístupu špecialistov. Cieľom terapie je dosiahnuť vyliečenie dieťaťa, za podmienok prijateľnej toxicity liečby.

Kľúčové slová: nádor, gliómy s nízkym stupňom malignity, gliómy s vysokým stupňom malignity, deti, mozog, chemoterapia, rádioterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tumors of the central nervous system in children

Tumors of the central nervous system constitue the second most common pediatric cancer, comprising approximately 25% of childhood cancer and remain the second leading cause of death in pediatric oncology. It is a very heterogeneous group of diseases, in terms of location, histology, biological behavior and clinical course. The optimal treatment of CNS tumors is a typical example of a multidisciplinary approach. The aim of treatment is to cure the child with acceptable toxicity.

Keywords: tumor, low grade gliomas, high grade gliomas, children, brain, chemotherapy, radiotherapy