Pediatria pre prax 3/2007

MYALGIE PO GASTROENTERITÍDE AKO PRVÝ PRÍZNAK AKÚTNEJ POLYRADIKULONEURITÍDY

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Autor popisuje kazuistiku 14-ročného chlapca, u ktorého sa objavili myalgie a neskôr parestézie a slabosť dolných končatín 10 dní po prekonaní akútnej gastroenteritídy. Objektívny nález chabej kvaruparézy s areflexiou šľachovo-okosticových reflexov spolu s nálezom proteinocytologickej disociácie v likvore a EMG nálezom demyelinizácie potvrdil akútnu formu polyradikuloneuritídu. Po liečbe i.v. gamaglobulínmi sa stav postupne upravil. V práci sú uvedené diagnostické kritériá, klinický obraz, prognóza a liečba akútnej polyradikuloneuritídy.

Kľúčové slová: akútna slabosť, polyradikuloneuritída, Guillanov-Barrého syndróm, proteinocytologická disociácia, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť