Pediatria pre prax 1/2007

Myalgia nie je vždy benígny symptóm

MUDr. Mária Füssiová, MUDr. Edit Rajzák

Stillova choroba predstavuje systémovú formu juvenilnej chronickej (idiopatickej) artritídy (JCA, JIA). Autori prezentujú prípad JCA, ktorý sa manifestoval vo forme opakovaných myalgií a poukazujú možnosti liečby tohto stavu.

Kľúčové slová: juvenilná chronická artritída, Stillova choroba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť