Pediatria pre prax 1/2021

Mukoaktivní látky v léčbě kašle

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

Kašel je základní obranný mechanismus, který udržuje volné dýchací cesty; nedílnou součástí nespecifické obranné imunitní reakce v respiračním traktu je i produkce hlenu. Uvedené skutečnosti je potřeba zohlednit a respektovat při volbě optimální farmakoterapie kašle. Pro hojení zanícené sliznice je vhodné podpořit mukociliární clearence, tvorbu surfaktantu a jiné fyziologické funkce. Účinek mukoaktivních látek není omezen pouze na změnu reologických vlastností hlenu, tato léčiva také stimulují tvorbu surfaktantu, mají antioxidační vlastnosti, snižují oxidační stres, snižují adherenci bakterií a ovlivňují účinek antibiotik.

Kľúčové slová: kašel, mukoaktivní látky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mucoactive agents in treating cough

Cough is a fundamental defence mechanism that maintains clear airways; moreover, phlegm production is an integral part of a nonspecific protective immune response in the respiratory tract. The above facts have to be taken into account and respected when choosing an optimal cough pharmacotherapy. For mucosal healing, it is appropriate to promote mucociliary clearance, surfactant production, and other physiological functions. The action of mucoactive agents is not restricted to altering the rheological properties of mucus; these drugs also stimulate surfactant production, have antioxidant properties, reduce oxidative stress, decrease bacterial adherence, and affect the action of antibiotics.

Keywords: cough, mucoactive substances