Pediatria pre prax 5/2013

Možnosti postexpozičného očkovania

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Nie všetci vnímaví jedinci sú zaočkovaní pred kontaktom s infekčným ochorením, u určitých vnímavých osôb je po expozícii indikovaná aktívna imunizácia. Najčastejšie sa postexpozičné očkovanie vykonáva v profylaxii besnoty, tetanu, hepatitídy A a B, osýpok, ovčích kiahní, zriedka pri iných ochoreniach. Imunoglobulínové prípravky sú indikované ako súčasť postexpozičnej profylaxie v určitých indikáciách po expozícii hepatitíde A a B, osýpkam, besnote, tetanu a ovčím kiahňam.

Kľúčové slová: očkovanie, profylaxia, postexpozičný výkon.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The options of postexposure vaccination

Because not all suceptible people receive vaccines before exposure, active imunization may be considered for a person who has been exposed to a specific disease. The most commonly encountered postexposure immunization are in prophylaxis rabies, tetanus, hepatitis A and B, morbilli, varicella, rarely other diseases. Immunoglobulin preparations may be indicated as part of postexposure prophylaxis for exposure to hepatitis A, hepatitis B, measles, rabies, tetanus and varicella.

Keywords: immunization, prophylaxis, postexposure administration.