Pediatria pre prax 5/2013

Možnosti postexpozičného očkovania

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Nie všetci vnímaví jedinci sú zaočkovaní pred kontaktom s infekčným ochorením, u určitých vnímavých osôb je po expozícii indikovaná aktívna imunizácia. Najčastejšie sa postexpozičné očkovanie vykonáva v profylaxii besnoty, tetanu, hepatitídy A a B, osýpok, ovčích kiahní, zriedka pri iných ochoreniach. Imunoglobulínové prípravky sú indikované ako súčasť postexpozičnej profylaxie v určitých indikáciách po expozícii hepatitíde A a B, osýpkam, besnote, tetanu a ovčím kiahňam.

Kľúčové slová: očkovanie, profylaxia, postexpozičný výkon.

stiahnuť celý článok v pdf

The options of postexposure vaccination

Because not all suceptible people receive vaccines before exposure, active imunization may be considered for a person who has been exposed to a specific disease. The most commonly encountered postexposure immunization are in prophylaxis rabies, tetanus, hepatitis A and B, morbilli, varicella, rarely other diseases. Immunoglobulin preparations may be indicated as part of postexposure prophylaxis for exposure to hepatitis A, hepatitis B, measles, rabies, tetanus and varicella.

Keywords: immunization, prophylaxis, postexposure administration.