Pediatria pre prax 6/2022

Možnosti ovlivnění akutního kašle v rámci respiračních infekcí u dětí

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující, jak děti tak i dospělé. Kašel jako symptom nemocí z nachlazení může procházet fází suchého kašle, která střídá fázi produktivního kašle. U dětí je vhodné se vyvarovat centrálně působících antitusik, z periferních antitusik se nejvhodněji jeví použití levodropropizinu, u produktivního kašle probíhá dlouhodobě diskuse a přehodnocování přínosů jednotlivých mukomodulačních léčiv, dle doporučení je preferován erdostein. Z tradičních prostředků je i předními experty doporučován med a přípravky na bázi medových sirupů k ovlivnění frekvence a intenzity kašle u dětí.

Kľúčové slová: akutní respirační infekce, antitusika, mukoaktivní látky, přírodní produkty, med, medový sirup

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of influencing acute cough of respiratory infections in children

Respiratory infections are one of the most common infectious diseases affecting both children and adults. Cough, as a symptom of a cold illness, can go through a phase of dry cough which alternates with a phase of productive cough. In children, it is advisable to avoid centrally acting antitussives. The use of levodropropizine seems to be the most suitable of peripheral antitussives. For productive cough there is a long-term discussion and reassessment of the benefits of mucomodulatory drugs. According to recommendations, erdostein is recommended. From traditional medicine it is recommended even by leading experts to use honey and preparations based on honey syrups to influence the frequency and intensity of cough in children.

Keywords: acute respiratory infections, antitussives, mucoactive substances, natural products, honey, honey syrup