Pediatria pre prax 2/2011

Možnosti diagnostiky a liečby vývojovej dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov

doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MUDr. Martina Frištáková, MUDr. Eva Hajduová, MUDr. Peter Polan

Autori sa v príspevku venujú aktuálnej incidencii, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu (DDH). V detailoch vysvetľujú odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o skríningu, diagnostike a liečbe DDH u detí.

Kľúčové slová: vývojová dysplázia bedrového kĺbu, sonografia, liečba, nadbytočná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic and treatment possibilities of developmental dysplasia of the hip in newborns

Authors analyze actual incidence, diagnostic possibilities and treatment of developmental dysplasia of the hip (DDH). In details they describe guidelines of Ministery of Health SR about screening, diagnosis making and treatment of DDH in children.

Keywords: developmental dysplasia of the hip, sonography, treatment, overtreatment.