Pediatria pre prax 1/2015

Mnohočetné fraktury u kojence s chronickým subdurálním hematomem jako následek fyzického týrání?

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Zuzana Petrová

Kojenci s mnohočetnými zlomeninami kostí bývají často oběti násilných poranění. Fraktury po fyzickém týrání dětí jsou signifikantně častější u dětí do 18 měsíců věku než u starších a měly by mít v této věkové skupině diferenčně diagnostický přínos. Autoři popisují mnohočetné nerozpoznané fraktury kojence s chronickým subdurálním hematomem.

Kľúčové slová: fyzické týrání, kojenci, mnohočetné fraktury, chronický subdurální hematom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple fractures of infant suffering from chronic subdural hematoma as a consequence of physical abuse?

Infants with multiple unexplained fractures are often victims of inflicted injury. Fractures from child abuse are significantly more common in children under 18 months of age than in older children, which should inform the differential diagnostic approach in this age group. The authors describe multiple unrecognized fractures of infant suffering from chronic subdural hematoma.

Keywords: physical abuse, infants, multiple fractures, chronic subdural hematoma.