Pediatria pre prax 3/2009

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a jej prelomenie

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Nevyhnutným predpokladom úspešného poskytovania zdravotnej starostlivosti je vzťah dôvery medzi pacientom a lekárom, ktorý spočíva okrem iného aj v zachovaní mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu a o skutočnostiach súvisiacich so zdravotným stavom. Úprava mlčanlivosti je obsiahnutá v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a niektorých ďalších predpisoch.

Kľúčové slová: Slovensko, právna úprava, mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, výnimky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť