Pediatria pre prax 5/2013

Miliárna tuberkulóza u 6-mesačného dojčaťa

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Veronika Urbanová, MUDr. Blanka Tarcálová

Tuberkulóza (TBC) je závažné, infekčné ochorenie, vyvolané Mycobacterium tuberculosis komplex. Masívnym lymfo-hematogénnym rozsevom pôvodcu vzniká potenciálne fatálna miliárna tuberkulóza. Čiastočnú ochranu proti diseminovanej forme poskytuje BCG vakcinácia. Na Slovensku sa zrušilo povinné plošné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze BCG vakcínou v roku 2012 a rok predtým sa pozastavilo preočkovanie tuberkulín negatívnych detí. Možno očakávať, že v rizikových skupinách detskej populácie dôjde k nárastu výskytu miliárnej TBC. Autori preto prezentujú kazuistiku 6-mesačného rizikového, prematúrneho dojčaťa so závažnou sepsou, obojstrannou bronchopneumóniou a purulentnou otitídou. Cieleným diagnostickým postupom (mikroskopické vyšetrenie a pozitívny kultivačný nález z bronchoalveolárnej laváže a žalúdočného obsahu) bola potvrdená suponovaná diagnóza miliárnej TBC. Aj napriek cielenej liečbe kombináciou antituberkulotík, klinický stav progredoval do multiorgánového zlyhania a dieťa exitovalo.

Kľúčové slová: miliárna tuberkulóza, kožný tuberkulínový test (MTX II), interferon-γ release assays (IGRAs test), Quantiferon-TB Gold.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť