Pediatria pre prax 3/2008

Migréna v detskom veku

MUDr. Jaroslava Payerová

Migréna je silná epizodická alebo periodická bolesť hlavy zvyčajne spojená s príznakmi vegetatívnej dysfunkcie. Vzhľadom na pediatrickú populáciu boli Medzinárodnou spoločnosťou pre bolesti hlavy vypracované špecifické diagnostické kritériá. U detí sú bolesti hlavy často obojstranné, ich presná lokalizácia býva sporná. Aura je menej častá, zvlášť u mladších detí, zväčša má vizuálny charakter. Úľava prichádza typicky po spánku. V diferenciálnej diagnostike je nutné vždy myslieť na možnosť symptomatickej bolesti hlavy. Liečba je komplexná, zameraná na odstránenie akútnej bolesti ako i na prevenciu migrénových záchvatov.

Kľúčové slová: bolesť hlavy, aura, vegetatívna dysfunkcia, triptany, profylaxia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MIGRAINE IN CHILDHOOD

Migraine is severe, throbbing, episodic or periodic headache often associated with autonomic dysfunction. According to International Classification of Headache Disorders diagnostic criteria have been developed and have been adapted for children and adolescents (International Headache Society 2004). In children, migraine has some specific differences – the headaches are often bilateral, localization is difficult to determine. Aura is less frequent, mostly visual. Relief is typically associated with sleep. The initial physician evaluation focuses on excluding other serious medical conditions. Treatment consists of identifying trigger factors in the environment, providing acute pain relief, and considering prophylaxis.

Keywords: headache, aura, autonomic dysfunction, triptans, prophylaxis