Pediatria pre prax 5/2006

Matej sa sťažoval na bolesti brucha a mal hypertenziu

MUDr. Juraj Hedvig, doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD., MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., MUDr. Mária Verebová, prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.

Bolesti brucha patria k najčastejším klinickým príznakom, s ktorými prichádzajú rodičia do ambulancie praktického lekára pre deti a dorast a sú jedným z najzložitejších diferenciálno-diagnostických problémov v pediatrii. Túto skutočnosť znázorňuje aj referovaný prípad 2,5 ročného chlapca, u ktorého bolo kľúčom k diagnóze zistenie zvýšeného krvného tlaku. Tento nález nasmeroval ďalší diagnostický postup na rozdiferencovanie potenciálnych príčin hypertenzie, ktorá je u batoliat a mladších detí skoro výlučne sekundárna. Aj keď ide o zriedkavé ochorenie, daný prípad fibromuskulárnej dysplázie nesporne poukazuje na dôležitosť merania krvného tlaku v pediatrickej praxi.

Kľúčové slová: dysplázia fibrumuskulárna – diagnostika, terapia, dieťa; arteria renalis, obštrukcia - dieťa; hypertenzia renovaskulárna – terapia, dieťa; abdominalgia – dieťa; kazuistika (publikačný typ).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť