Pediatria pre prax S1/2010

Manažovanie očkovania proti rotavírusovej infekcii v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast

MUDr. Marta Špániková

Zavedenie nového očkovania hradeného rodičmi prináša so sebou mnohé problémy. Úlohou detského lekára je byť dostatočne vzdelaný v oblasti očkovania, včas a správne informovať rodičov, ktorí sa potom rozhodnú, či nechajú svoje dieťa zaočkovať. Súčasťou článku je graf o úrovni očkovania v niektorých ambulanciách.

Kľúčové slová: rotavírusy, očkovanie, informovanosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of vaccination against rotavirus infection by pediatrician

The implementation of a new vaccination payed by parents contains many problems. A paediatrician should be sufficiently educated in the vaccination field in order to be able to inform the parents properly and in time, they than choose whether or not to vaccinate their child. This article contains a graph showing the level of vaccination in some private praxes.

Keywords: rotavirus, vaccination, informedness.