Pediatria pre prax 3/2017

Manažment lymfatických malformácií v oblasti hlavy a krku u detí

MUDr. Martina Masáková, MUDr. Roman Staník, MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Autori v článku podávajú komplexný pohľad na problematiku lymfatických malformácií (LM) hlavy a krku u pacientov detského veku. LM ako benígna kongenitálna vaskulárna malformácia je pre pacienta vo väčšine prípadov len estetickým problémom. Napriek tomuto faktu, môže v prípade komplikácií pacienta ohroziť na živote útlakom dýchacích orgánov a neurovaskulárnych štruktúr. Stanovenie diagnózy LM nebýva vo väčšine prípadov problémom pre typickú anamnézu a palpačnú charakteristiku lézie doplnenú o zobrazovacie vyšetrenie. Problémom naďalej ostáva výber vhodnej liečebnej metódy, keďže v terapeutickom postupe LM tejto oblasti momentálne neexistuje všeobecný konsenzus. Autori v článku uvádzajú prehľad riešenia problematiky od definície po súčasné možnosti diagnostiky, liečby a odporúčania pre prax z pohľadu otorinolaryngológa. Zdôrazňujú úlohu detského lekára prvého kontaktu, ktorý môže včasným rozpoznaním LM v oblasti hlavy a krku u dieťaťa a jeho odoslaním k ORL špecialistovi predísť závažným život ohrozujúcim komplikáciám.

Kľúčové slová: lymfatické malformácie, hlava a krk, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of lymphatic malformation in the region of the head and neck in children

Authors report a comprehensive view on the issue of lymphatic malformations in the region of the head and neck in children. LM is a benign congenital vascular malformation typically presenting as a laesion with aesthetic consequences on patients. In the event of complications life of the patient could be threatened by airway obstruction or by compression of neurovascular structures. Because of the typical local findings with radiological imaging, diagnosis of LM is assesed in most cases with no difficulty. The issue remains in terms of therapy, while there is no general consensus. Authors provide an overview on current possibilities in diagnosis and treatment with recommendations for management for pediatric patients with LM of the head and neck in terms of Otorhinolaryngology. Emphasis is placed on necessity of early recognition of lesion by general practitioners with prompt administration to otorhinolaryngologist.

Keywords: lymphatic malformation, head and neck, management