Pediatria pre prax 5/2014

Máme dceru…, nebo ne? Syndrom necitlivosti na androgeny

MUDr. Silvia Bajová, MUDr. Jitka Kytnarová, doc. MUDr. Alice Baxová, doc. MUDr. Radim Kočvara, Ph.D., MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Rachel Paslerová, prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Je popsán případ novorozence s poruchou sexuální diferenciace. Klinickým projevem byla deformace dívčího genitálu, s mohutnějšími a srostlými pysky, jen mírně zvětšenou klitoridou a s oboustranně hmatnými gonádami preingvinálně. Sonografickým vyšetřením byla přítomnost gonád potvrzena. Cytogenetickým vyšetřením byl zjištěn mužský karyotyp 46,XY. Laboratorní nálezy nesvědčily pro některou ze vzácných forem poruch hormonogeneze kůry nadledvin. Poměr testosteronu a dihydrotestosteronu nesvědčil pro možnost deficitu 5α reduktázy. Molekulárně genetickým vyšetřením byla potvrzena mutace v genu AR (lokus Xq11–12, OMIM *313700), která je spojována se syndromem necitlivosti vůči androgenům. Toto vzácné onemocnění vázané na chromozom X se projevuje nedostatečnou virilizací genitálu u jedinců s karyotypem XY. Je diskutována diagnostika u novorozenců s poruchou sexuální diferenciace, multidisciplinární přístup v diagnostice a faktory, které rozhodují o definitivní volbě pohlaví.

Kľúčové slová: poruchy sexuální diferenciace, 46 XY DSD, syndrom necitlivosti na androgeny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

We have a daughter or not? Androgen insensivity syndrome

This is the description of a clinical case of a newborn with a sexual differentiation disorder. Among the clinical manifestations present were malformed genitalia, bilaterally palpable gonads along the inguinal canal, a split scrotum, and a small penis resembling a clitoris. The presence of gonads in the inguinal canals was confirmed sonographically. Cytogenetics testified for karyotype 46, XY. According to performed laboratory tests no rare form of hormone disorder of the adrenal hormonogenesis was found. The ratio of testosterone and dihydrotestosterone did not prove a 5α reductase deficiency. Molecular-genetic examinations found an AR gene mutation (locus Xq11–12, OMIM *313700), which is linked to the androgen insensitivity syndrome. This rare X-linked disorder is manifested by inadequate virilisation of the male external genitalia in individuals with a XY karyotype. We discuss the multidisciplinatory approach in the diagnosis of sexual differention disorders in newborns and the many factors that play a role in the definitive choise of gender.

Keywords: disorders of sex development, 46 XY DSD, androgen insensitivity syndrome.