Pediatria pre prax 3/2012

Maligní melanom u dětí

MUDr. Jan Čelakovský, prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Článek si klade za cíl shrnutí problematiky maligního melanomu v dětském věku. Tento nejzhoubnější kožní nádor je u dětí naštěstí velmi vzácný. Vzhledem k možnosti časného metastazování je velmi důležité pravidelně sledovat děti s rizikovými faktory. K těm patří zejména velké kongenitální névy, familiární výskyt atypických névů, rodinná zátěž melanomem a poruchy imunity. Nezbytné je včasné vyšetření pediatrem a následně dermatologem u každé „podezřelé“ kožní léze, případně doplněné o bioptické vyšetření. Věnuje se také odlišnostem v etiologii, patogenezi, klinickém obraze i biologickém chování melanomů u dětí ve srovnání s dospělými pacienty.

Kľúčové slová: maligní melanom, melanocytové névy, metastázy, prevence melanomu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant melanoma in children

The aim of this article is to review distinctive features of malignant melanoma in pediatric population. About 2–3 % of melanomas occur in patients less than 20 years of age. Only 0.3 % of melanomas occur prior to puberty almost always arising in giant congenital melanocytic nevi. In children, the risk factors include in particular giant congenital melanocytic nevi, familial dysplastic nevus syndrome, positive family history, UV exposure, sunburn and immunodeficiency. Prompt pediatric and dermatological examination in every suspicious skin lesion is essential. Authors also discuss some differences in comparison with adult melanoma.

Keywords: malignant melanoma, melanocytic nevi, metastases.