Pediatria pre prax 3/2009

Makrolidová antibiotika v pediatrické praxi

prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.

Přirozená makrolidová antibiotika jsou postupně nahrazována semisyntetickými přípravky, které mají výhodnější vlastnosti. Při shodném antimikrobiálním působení jsou jednotlivé dávky menší, dávkovací intervaly delší, lépe je snáší i dětská populace a méně často dochází k nežádoucímu působení. Nevhodně zvolená antibiotika, nesprávné dávkování a nevhodné indikace zvyšují však riziko narůstání rezistence běžných bakteriálních patogenů. Makrolidy jsou vynikající léky pro ambulantní praxi. Aby zůstaly stále účinné, je nutné zahájit léčbu u správně indikovaných infekcí, zvolit vhodnou dávku, stanovit dávkovací intervaly i celkové trvání léčby.

Kľúčové slová: přirozené makrolidy, semisyntetické makrolidy, azalidy, ketolidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Macrolide antibiotics in paediatric practice

Natural macrolide antibiotics are gradually replaced by semisynthetic preparations with superior properties. While having comparable antimicrobial action, the latter require lower single doses and longer dosage intervals, are better tolerated by the paediatric population, and induce adverse effects less frequently. Inappropriate selection of antibiotics, incorrect dosage, and improper indications, however, increase the risk of increasing resistance in common bacterial pathogens. Macrolides are excellent drugs for ambulatory practice. For them to remain effective, treatment needs to be initiated for properly indicated infections, correct dosage needs to be chosen, and dosage intervals as well as duration of treatment determined.

Keywords: natural macrolides, semisynthetic macrolides, azalides, ketolides.