Pediatria pre prax 4/2005

Lymfedém v dětském věku

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Lymfedém představuje chronické, progredující, často celoživotní onemocnění, které postihuje všechny dimenze kvality života našich pacientů. Jeho manifestace v dětském věku znamená velmi závažný terapeutický a sociální problém. Terapie vychází ze základních principů komplexní fyzikální terapie. V raném dětském věku nelze předpokládat spolupráci dětí na léčbě, je nutná maximální péče rodičů. V pozdějším věku je možné již získat určitou, stále se rozvíjející spolupráci dítěte na každodenní terapii tohoto chronického onemocnění.

Kľúčové slová: lymfedém, etiologie, klinický obraz, komplexní dekongestivní terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LYMPHEDEMA IN CHILDHOOD

Lymphedema is a serious, worsening, often long-life disease, which influences all dimensions of the quality of life of our patients. The manifestation of the lymphedema in the childhood is a real therapeutic and social problem. The complex decongestive therapy is an essential part of the therapy. In earl childhood is impossible to expect an active co-operation of our patients, the daily care of the parents is necessary. Later, the co-operation with the children could gradually incerase in the programme of daily treatment of this chronic disease.

Keywords: lymphedema, etiology, clinical signs, complex decongestive therapy.