Pediatria pre prax 4/2013

Lupénka v dětském věku

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří do skupiny papuloskvamózních kožních chorob, má řadu klinických obrazů. U dětí se vyskytují především gutátní, plakový a záhybový typ psoriázy. V malém procentu mohou být postiženy klouby nebo nehty. Lupénka je multifaktoriální choroba způsobená spolupůsobením mnohočetných genů u každého jednotlivce, spouštěčem jsou pak faktory zevního prostředí. Léčba je v mnoha směrech podobná léčbě dospělých. Základem léčby jsou kalcipotriol, lokální kortikosteroidy, dehet, ditranol, u závažných případů je někdy nutno užít acitretin či UVB záření, u nejzávažnějších případů pak cyclosporin A, azathioprin, metotrexát a nově i biologikum etanercept.

Kľúčové slová: lupénka, etiopatogeneze, klinický obraz, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis in childhood

Psoriasis is a chronic, inflammatory hyperproliferative disease of the skin, scalp, nails and joints. Psoriasis is a papulosquamosus skin disorder with a variety of clinical presentations. Guttate psoriasis, plaque psoriasis and flexural psoriasis are the most common types at children. In a small percentage joint involvement or nail changes can be present. Psoriasis is a multifactorial disease caused by the concerted action of multiple genetic genes in a single individual, triggered by enviromental factors. The treatment is mostly similar with that at adults. Basic treatment options are calcipotriol, topical corticosteroids, tar, ditranol, in severe cases sometimes acitretin or UVB treatment are necessary. The most severe cases are managed by cyclosporin A, azathioprine, methotrexate or by a biologic agent etanercept.

Keywords: psoriasis, aethiology, pathogenesis, clinical features, treatment.