Pediatria pre prax 3/2016

Liečba inzulínovou pumpou u detí s diabetes mellitus 1. typu

MUDr. Ľubomír Barák, CSc., prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., MUDr. Peter Repko

Cieľom liečby diabetes mellitus 1. typu je dosiahnutie tesnej glykemickej kontroly v snahe predísť chronickým komplikáciám. Medikamentózna liečba spočíva v substitúcii inzulínu intenzifikovaným inzulínovým režimom a je doplnená o diétny režim, pravidelnú fyzickú aktivitu a selfmonitoring glykémií. Intenzifikovaná inzulínová terapia zahŕňa liečbu pomocou viacerých injekcií inzulínu denne alebo pomocou inzulínovej pumpy. Randomizované kontrolované štúdie a metaanalýzy potvrdili vyššiu efektivitu liečby pomocou inzulínovej pumpy v porovnaní s použitím viacerých injekcií inzulínu denne u dospelých aj detských pacientov. Vyššiu efektivitu dosahuje inzulínová pumpa v zlepšení metabolickej kompenzácie diabetu, znížení výskytu hypoglykémií a znížení glykemickej variability. Dôležité je aj signifikantné zvýšenie kvality života pacientov, ktorí sú liečení touto metódou. V predkladanom článku sumarizujeme základné charakteristiky súčasných možností liečby pomocou inzulínovej pumpy u detských pacientov s diabetom 1. typu, jej prepojenie s glukózovým senzorom a možné budúce smerovanie tejto liečebnej modality.

Kľúčové slová: inzulínová pumpa, CSII, CGMS, closed-loop

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Insulin pump treatment in children with type 1 diabetes mellitus

The goal of the treatment of type 1 diabetes mellitus is to achieve tight glycemic control in order to prevent chronic complications. Basis of such therapy is supplementation of deficit insulin, augmented by specific diet regimen, regular physical activity and selfmonitoring of blood glucose levels. Intensive insulin therapy includes either multiple daily inuslin injections or insulin pump usage. Randomised controlled studies and meta-analyses have evaluated insulin pump therapy as more effective compared to use of multiple daily insulin injections in both adults and children. High effectivity is reached by better metabolic control of diabetes and reduction of both hypoglycemia events and glycemic variability as well as by better quality of life. We summarize basic characteristics of recent options of insulin pump therapy, its opportunity to be connected with glucose sensor as well as the future course of this treatment in children with type 1 diabetes mellitus.

Keywords: insulin pump, CSII, CGMS, closed-loop