Pediatria pre prax 1/2011

Leukoencefalopatie – zriedkavé, ale závažné ochorenia bielej hmoty mozgu v detskom veku

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Miriam Kolníková

V prehľadovom článku autori poukazujú na etiologicky rôznorodé poruchy bielej hmoty mozgu a význam magnetickej rezonancie pri ich diagnostike. Upozorňujú na postischemické periventrikulárne leukomalácie a tiež na zápalové zmeny pri akútnej diseminovanej encefalomyelitíde, borelióze a skleróze multiplex. Klasifikujú najčastejšie neurodegeneratívne leukodystrofie a popisujú klinický a neurorádiologický nález na X chromozóm viazanej adrenoleukodystrofie.

Kľúčové slová: leukoencefalopatia, myelín, myelinizácia, neurodegeneratívne leukodystrofie, magnetická rezonancia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Leukoencephalopathy – a rare but serious brain white matter disease in children

In a review article the authors point out etiologically diverse disorders of the brain white matter and the importance of magnetic resonance imaging in their diagnosis. They remark periventricular postischemic leucomalacies and also inflammatory changes in acute disseminated encephalomyelitis, Lyme disease (Lyme borreliosis ) and multiple sclerosis. They classify the most common neurodegenerative leukodystrophies and describe the clinical and neuroradiologigy findings on the X chromosome linked adrenoleukodystrophy.

Keywords: leukoencephalopathy, myelin, myelinisation, neurodegenerative leukodystrophy, magnetic resonance imaging.