Pediatria pre prax 2/2011

Léčba onemocnění dolních dýchacích cest

doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Článek se zabývá léčbou onemocnění dolních dýchacích cest u dětí v primární péči s ohledem na medicínu opírající se o fakta.

Kľúčové slová: onemocnění dolních dýchacích cest, léčba, primární péče, pediatrická emergency.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of lower respiratory tract disease

The author deals with the treatment of lower respiratory tract disease in children in the primary care with respect to evidence based medicine.

Keywords: lower respiratory tract disease, treatment, primary care, paediatric emergency.