Pediatria pre prax 1/2010

Léčba antibiotiky v primární pediatrické péči

doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Článek se zabývá důvody k léčbě antibiotiky (dále ATB) v primární pediatrické péči, a to především s ohledem na empirickou volbu antibiotika.

Kľúčové slová: ATB, primární pediatrická péče, empirická volba ATB, CRP.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment with antibiotics in primary paediatric care

The paper addresses the reasons for antibiotic (ATB) treatment in primary paediatric care, particularly with respect to the empirical choice of the antibiotic drug.

Keywords: ATB, primary paediatric care, empirical choice of ATB, CRP.