Pediatria pre prax 2/2009

Laudácie - prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc., doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Anna Hlavatá, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť