Pediatria pre prax 2/2006

Kontaktní dermatitidy

MUDr. Alena Machovcová, MBA

Kontaktní dermatitidy (iritační nebo alergická) jsou kožní onemocnění, která se mohou vyskytovat v celé populaci včetně dětské. Jsou vyvolány působením látek exogenního původu za spolupůsobení dalších faktorů. Klinický obraz bývá rozmanitý, průběh může být akutní, subakutní nebo chronický. Diagnóza je syntézou pečlivé anamnézy, klinického obrazu a provedených vyšetření (epikutánní testy). Prevencí vzniku kontaktních dermatitid je dodržování zásad ošetřování kůže, eliminace vyvolávajících faktorů, včasná léčba a vhodná volba zaměstnání vzhledem k jiným dermatózám (např. atopickému ekzému).

Kľúčové slová: kontaktní iritační dermatitida, kontaktní alergická dermatitida, dětská populace, kontaktní alergeny, diagnostika, léčba, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CONTACT DERMATITIS

Contact dermatitis (irritative or allergic) is a dermatology disease that can develop throughout the population and even in childhood. It is caused by the action of exogenic origin in conjunction with other factors. The clinical picture is diverse, the course acute, subacute or chronic. The diagnosis is a synthesis of a thorough history, clinical picture and testing (epicutaneous tests). The prevention of contact dermatitis is based on compliance with principles of skin care, elimination of causative factors, early treatment and suitable joice of profession with regard to other dermatology diseases (constitutional dermatitis).

Keywords: contact irritative dermatitis, contact allergic dermatitis, paediatric population, contact allergens, diagnostics, treatment, and prevention.