Pediatria pre prax S1/2010

Komplikácie rotavírusovej infekcie u dojčaťa zo zlých sociálnych pomerov

MUDr. Dana Hudáčková, MUDr. Viera Szabadosová, doc. MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.

Autori prezentujú prípad 7-mesačného dojčaťa pochádzajúceho zo zlých sociálnych podmienok. Dieťa bolo prijaté s ťažkou dehydratáciou, hypovolemickým šokom a renálnou insuficienciou. Zo stolice bol potvrdený antigén rotavírusu. Kultivačne zo stolice bola potvrdená aj Salmonella typhimurium. Avšak za ťažký priebeh ochorenia najpravdepodobnejšie zodpovedá rotavírus svojím rýchlym začiatkom ochorenia, charakterom stolíc a nízkymi zápalovými parametrami v úvode ochorenia. U dieťaťa bol priebeh komplikovaný otitídou a bronchopneumóniou.

Kľúčové slová: rotavírus, komplikácie, dojča, sociálne podmienky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complication of rotavirus infection of infant of low socio-economic standard

Autors present a case a 7-month old boy coming from bad social conditions. The child was admitted with severe dehydratation, hypovolemic shock and renal insuficiency. Antigen of rotavirus was confirmed from stool. A cultivation of stool was positive to Salmonella typhimurium. We consider rotavirus was responsible for severe course of gastroenteritis because of sudden beginning, character of stool and low inflammatory parameters in the beginning of infection. The complications as otitis and bronchopneumonia appeared.

Keywords: rotavirus, complications, infant, social conditions.