Pediatria pre prax 4/2012

Koliky v kojeněckém věku a jejich řešení

MUDr. Eva Bronská, Ph.D., doc. MUDr. Jirí Bronský, Ph.D.

Koliky postihují 10–20 % kojenců s maximem výskytu ve 3. měsíci věku. Příčina kolik je dosud neznámá. Jsou definovány jako neztišitelný pláč u jinak zdravého dítěte, bez známek chronického onemocnění, které dobře prospívá. Kauzální terapie není známá. Žádný z doporučovaných léčebných postupů (simetikon, masáže a manipulace, teplé obklady, simulace jízdy automobilem apod.) nebyl vědeckými studiemi dostatečně prokázán jako účinný. Některé studie hovoří o pozitivním efektu kojeneckých formulí s hydrolyzovanou bílkovinou a vyřazení alergizujících složek ze stravy matky, ale je třeba provést metodologicky kvalitní studie k ověření jejich efektu.

Kľúčové slová: kojenec, koliky, psychosociální faktory, vědecké důkazy, alergie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infant colics

Prevalence of infant colics is approximately 10–20 % and are usually present at 3 months of age. The cause of colics is unknown. It is defined as uncalmable crying in otherwise-healthy well-developing infant without any signs of chronic disease. There is no known causal therapy. None of the studied therapeutical approaches (simethicone, massages and manipulations, warm wrappings, car ride simulation etc.) was proven as beneficial by controlled studies. Some authors mention positive effect of infant formulae with hydrolysed protein and elimination of allergic components from mother´s diet. However, more high quality randomised controlled studies are needed to prove this effect.

Keywords: infant, colics, psychosocial factors, scientific evidence, allergy.