Pediatria pre prax 1/2017

Klíšťata a rizika přenosu nákaz z matky na plod a dítě

RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., Bc. Kristína Bečárová, doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Cílem příspěvku je podat přehled informací o rizicích přenosu nákazy z těhotné nebo kojící matky na plod/dítě u vybraných onemocnění, jejichž jsou klíšťata vektorem: lymská borrelióza, lidská granulocytární anaplasmóza a klíšťová encefalitida. V případě lymské borreliózy transplacentární přenos nelze u člověka vyloučit, o přenosu mateřským mlékem není dostatek informací. U lidské granulocytární anaplasmózy rizika v těhotenství pravděpodobně jsou, ale není o nich dostatek informací, stejně tak o rizicích přenosu během kojení. O přenosu klíšťové encefalitidy prostřednictvím lidského mateřského mléka v literatuře nenacházíme důkazy, pouze je obecné povědomí o přenosu skrze mléko užitkových zvířat. Informace o riziku nákazy v těhotenství nejsou uváděna.

Kľúčové slová: nemoci z klíšťat, těhotenství, plod, dítě

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tick-borne disease transmission risks between mother and fetus/child

We provide an overview of the risks of tick-borne disease transmission between the pregnant or nursing mother and the fetus/child. We focus on Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis and tick-borne encephalitis. In Lyme disease, transplacental transmission in humans can not be excluded; there is a lack of information regarding transmission through breast milk. Risks of human granulocytic anaplasmosis in pregnancy are likely, but there is not enough information about them. The latter is valid for risks of transmission during breast feeding. As for tick-borne encephalitis, we do not find evidence in scientific literature for transmission through human breast milk, however there is general awareness of the transmission through production animal milk. Information about the risk of infection in pregnancy has not been reported.

Keywords: tick-borne diseases, pregnancy, fetus, child