Pediatria pre prax 1/2018

Klinická variabilita spolknutých cizích těles v dětském věku

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková

Náhodné požití cizích těles je obecným celosvětovým pediatrickým problémem. Typ požitého cizího tělesa, jeho anatomická lokalizace a čas do klinické prezentace, jsou významnými faktory, které ovlivňují, jak bude dítě léčeno. Uvádíme různorodé typy požitých cizích těles a upozorňujeme také na odlišnosti a podobnosti v jejich léčebných plánech.

Kľúčové slová: požití cizího tělesa, děti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical variety of ingested foreign bodies in childhood

Pediatric foreign body (FB) ingestion is a common problem throughout the world. The type of FB that is ingested, the anatomical location of the FB, and the time to medical presentation are all factors that determine how the child will be treated. We present the different types of foreign bodies that are ingested as well as highlight the differences and similarities in their management plans.

Keywords: foreign body ingestion, children