Pediatria pre prax 6/2006

Keď má dieťa priveľa povinností...

PhDr. Dana Lovašová, PhDr. Katarína Fujeriková

Predkladaná kazuistika poukazuje na závažnosť zanedbávania zdravotnej starostlivosti o chronicky choré deti. Nedostatok lásky a záujmu o dieťa pri chronickom ochorení a presúvanie zodpovednosti a povinností dospelého na plecia dieťaťa, vážne poškodzuje jeho zdravie a to nielen porušením liečebného režimu, ale aj vyvolávaním psychopatologických reakcií. Tieto môžu zhoršovať zdravie dieťaťa rovnako ako samotné chronické ochorenie. Zistenie príčiny a podozrenie na akúkoľvek formu syndrómu CAN si vyžaduje tímovú spoluprácu viacerých odborníkov – pediatra, detského psychológa, pedopsychiatra i sociálneho pracovníka. Len tak môžeme poskytnúť účinnú pomoc nielen dieťaťu, ale aj jeho rodine.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť